De Opkomst van Virtual Assistants

De term ‘Virtual Assistant’ (meestal met hoofdletters geschreven) is in feite overgewaaid uit de Verenigde Staten. Werken anno 2015 is al in grote mate gedigitaliseerd en daarmee is ook de rol van de traditionele secretaresse verschoven. Het digitale tijdperk heeft de Virtual Assistant in het leven geroepen.

Met een snelle zoekopdracht laat Google zien dat het overgrote merendeel in deze jonge, groeiende sector vrouw is. Een groot verschil met het beroep van kantoorsecretaresse, is dat Virtual Assistants niet in loondienst werken, maar tot de groep van zelfstandige ondernemers behoren. Zij dragen dus ook zelf de verantwoordelijkheid voor belastingaangifte.

keyboard-886462_1280De meeste Virtual Assistants zien hun opdrachtgevers – die ook in de ondernemersgroep vallen – niet of zelden op locatie; in plaats daarvan werken zij met Skype. Dit medium representeert het face-to-face contact tussen Virtual Assistants en hun opdrachtgevers. Maar de hoofdzakelijke vorm van communicatie is toch e-mail. Virtual Assistants richten zich op uiteenlopende taken, ieder met een eigen specialisatie: van het beheren van e-mail en sociale media tot het plegen van telefoontjes, en van het organiseren van zakelijke reizen tot het samenstellen van facturen. De dienstverlening houdt direct verband met de taken die opdrachtgevers zelf liever niet doen, of die simpelweg tijdrovend zijn – de zogenaamde routineklussen.

Door dit werk uit te besteden houden opdrachtgevers meer tijd over die ze kunnen besteden aan winstgevende activiteiten en de groei van hun eigen bedrijf. Administratief werk legt veelal de boventoon, hoewel sommige assistants meer op online marketing zijn ingesteld. Marketing en netwerken spelen ook een belangrijke rol voor de assistants zelf, want hoe vinden zij anders hun klanten?

Al bij al wordt er van een Virtual Assistant veel verwacht. Ze hebben immers niet alleen een eigen bedrijf dat ze aan de man moeten brengen, maar daarnaast een breed pakket aan verantwoordelijkheden om ook andermans bedrijf te ondersteunen. Het digitale landschap ontwikkelt zich bovendien snel, wat het belang van trends volgen aangeeft. Zolang het internet blijft bestaan zullen de mogelijkheden voor Virtual Assistants enkel maar verder groeien.