Het Starten van een Onderneming

Planning

business-17610_1280Het draait niet uitsluitend om het financiële plaatje, waarin de opstart- en lopende kosten zijn verwerkt. Het is ook belangrijk om te weten wat de maandelijkse projecties zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Hoeveel uren gaat de werkweek tellen en is die bereidwilligheid en vastberadenheid er om dat door te zetten? Zijn alle vaardigheden en vereiste papieren er om de onderneming te starten? Hoe zit het met de bedrijfslocatie/werkplek, benodigde apparatuur en personeel in de startfase en in een later stadium? En niet te vergeten: salaris(sen), onderhoud, korte en lange termijn uitgaven, fiscale verplichtingen.

Het is van essentieel belang om een perfecte planning bij de hand te hebben bij het starten van een eigen bedrijf. Maar daar blijft het niet bij. Het plan van aanpak dient ook exact te worden uitgevoerd, want dat is het belangrijkste element in het planningsproces.

Financiële middelen

Het is aangeraden op kleine schaal te beginnen en de financiering voor de startfase via de specifieke kredieten van banken en andere instellingen voor startende ondernemers rond te krijgen. Aan dit type financiering zijn veelal gunstiger voorwaarden gekoppeld dan bij de ‘gebruikelijke’ kredietverlening.

Door het plannen van investeringen worden de middelen optimaal gebruikt, zonder het doen van onnodige uitgaven. Een wellicht interessant punt, dat niet over het hoofd gezien mag worden, is dat er ook inkomsten naar het bedrijf moeten terugvloeien. Een strikte begroting hanteren, geen buitensporige onkosten maken en geen zakelijke inkomsten voor persoonlijke uitgaven gebruiken.

Markt

Bij het creëren van een bedrijfsstrategie hoort de uitvoering van een grondige analyse van het te ondernemen project. Hoe trekt de nieuwe onderneming potentiële klanten aan? Waaraan heeft de markt behoefte? De antwoorden giet men op een creatieve en innovatieve wijze in het bedrijfsplan.

De betekenis en reikwijdte van de aangeboden producten of te leveren diensten op de markt dient men te kennen, alsook de bereidheid van de consument om het aan te schaffen of af te nemen. De consument is altijd op zoek naar exclusiviteit en frisse ideeën. Door de reacties van consumenten te volgen, weet een bedrijf of het product dan wel de dienst aanslaat.