Public Speaking, een meerwaarde?

Of het nu een speech is op een personeelsfeest, een verkoopgesprek of voordracht, elke ondernemer wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Spreken voor publiek is voor de meeste mensen een nachtmerrie. Spreekangst is na vliegangst de meest voorkomende schrik wereldwijd. Er zijn zelfs meer mensen die spreken voor een groep vrezen, dan de dood.

Toch baat het om daarop te oefenen. Indien de spreekangst wordt overwonnen, staat men veel sterker in de schoenen. Dat zelfvertrouwen manifesteert zich immers in andere zaken zoals communicatie met onbekenden of onderhandelen met klanten of leveranciers. Enkel en alleen door de spreekangst te overwinnen, wordt een grote progressie geboekt op veel andere gebieden.

hand-977641_1280Een van de bekendste organisaties om te leren spreken voor publiek is Toastmasters. Dat is een internationale non-profit vereniging waar leden worden ondersteund om hun communicatieve vaardigheden en leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Dus men leert niet enkele spreken voor publiek, maar ook het ondersteunen en constructief evalueren wordt behandeld. Toastmasters heeft clubs overal verspreid in Nederland.

Het vergt heel wat tijd en moeite om deze kwaliteiten onder de knie te krijgen. Veelal gaat het gepaard met vallen en opstaan. Het moeilijkste en meteen ook het belangrijkste is het verlaten van de comfortzone. Mensen die hoge eisen stellen aan zichzelf, laten niet toe dat ze fouten maken en gaan om die reden gebukt onder stress. Het is echter van vitaal belang om hier de lat niet te hoog te leggen en constructief gebruik te maken van de feedback die men geeft.

Eens men die comfortzone heeft verlaten, is er sprake van een progressie in stijgende lijn. Een spreker die zich natuurlijk voelt voor een groep, brengt zijn boodschap veel krachtiger en duidelijker over naar het publiek. De energie die anders resulteerde in stress, kan nu worden aangewend om technieken te hanteren om het publiek beter te betrekken en daardoor te informeren.

Spreken voor publiek is dus een belangrijke kwaliteit voor elke ondernemer of leidinggevende. Het proces om het te leren kan veel energie kosten, maar is een waardevolle investering.