Ontwikkelingen in Transport en Logistiek

Transport

We leven in een tijd waar de productie lang niet meer vlakbij de afzetmarkt doorgaat. Tevens is het van belang dan de juiste hoeveelheid (half-) afgewerkte producten op de juiste manier bij de klant terecht komt.

Transport gebeurt voornamelijk over land en over water. Voor specifieke producten (die bijvoorbeeld een beperkte houdbaarheidsdatum hebben), wordt er ook luchttransport ingezet.

Over land

Treinen worden ingeschakeld om via wagons goederen te transporteren. Het voordeel hiervan is dat er een grote massa snel kan vervoerd worden. Nadelen zijn onder meer de beperkte afmetingen van de goederen die kunnen vervoerd worden en de afhankelijkheid van een spoor en eindstations. Om die reden is vervoer over de weg nog steeds noodzakelijk. Omdat er meer bij komt kijken, ligt de kost hiervoor ook veel hoger.

Over water

Het gros van de afgewerkte producten wordt over water vervoerd, zowel over waterwegen als over zee. Het laatste biedt veel opportuniteiten: zeeschepen worden alsmaar groter. Er kan in bulk of met volgestouwde containers geladen worden. Het transport verloopt trager, maar er kan veel meer ineens vervoerd worden.

Luchttransport

De snelste transportmogelijkheid is via de lucht. Met vliegtuigen kan men binnen het etmaal overal ter wereld leveren. De keerzijde van de medaille is dat het erg duur is en de mogelijkheden en capaciteiten beperkt zijn.

Logistiek

mark-516279_1280Logistiek omvat alle organisatie, planning en uitvoering van het verplaatsen van goederen. Ook opslag en distributie vallen hier dus onder: havens, stock, order picking,… Het gaat dus om een erg brede sector. Eigenlijk mag men stellen dat transport een onderdeel vormt van logistiek.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de logistieke sector staan niet stil. Steeds meer technologieën worden gecombineerd om een snellere levering te garanderen, om veiligheid te verhogen of om kosten te besparen. Zowat de belangrijkste factor is het energieverbruik te beperken.

De meeste vrachtwagenconstructeurs zijn nu volop bezig met tests om de wagens automatisch te doen rijden. Dat zal effect hebben op het fileprobleem, verbruik en de veiligheid op de weg.

Tevens wordt er momenteel getest wat de mogelijkheden zijn om met drones te leveren. Dat zou een levering nog kunnen versnellen.